[Quidde, L./Schuitema, Johanna/Ad Astra, P.A./Bloch von, Johann/Nainggolan, F.J./Tideman, B],

[Rare Literature, first Dutch edition, 1894] Caligula. Eene studie over Romeinschen heerschers-waanzin door L. Quidde. Naar de 21ste Duitsche Uitgave, Sneek, J.W. Muller (Firma H. Pijttersen Tz.) 1894, 31 pp. TOGETHER WITH Het recht der Vrouw by Johanna Schuitmaker 1892 and 6 other publications.

Halflinnen hardcover binding with title pasted in plastic on the spine “L Quidde Caligula”. 22 x 14 cm. Former owner in the back: Ir. A. van Noortwijk Sr. Irenelaan 15 Ermelo.

Original edition in German: Caligula. Eine Studie über römischen Cäsereenwahnsinn, Leipzig 1894. Ludwig Quidde is a writer, historian and winner of the Nobel price. The German monarchist accused him however of attacking the German emperor Wilhelm II. A series of attacks followed. Later the question raised whether Quidde was the real author of this publication. It was said that the author was an obscure clerk in the office of the gymnasium director by the name of Quaddler, who stole the material from the director. Uncertain if this is true though.

Bound together with:

1) Sociale Politiek, haar beginselen en haar uitgangspunt door P.A. Ad Astra, Amsterdam, P. Westra 1894, 51 pp.

2) Het Recht der Vrouw, door Johanna, Sneek 1892 H.J. Poutsma, 32 pp. Johanna Catharine Schuitemaker (1850-1919) schreef onder het pseudoniem Johanne feministische boeken. Zij verzorgde de kinderen in het gezin Domela Nieuwenhuis in de Malakkastraat in Den Haag en werd ’tante Piet’ genoemd. Domela Nieuwenhuis was druk met de socialistische beweging. Na een breuk begin 1890 waarin Schuitemaker in het conflict tussen Croll en Domela Nieuwenhuis de kant van Croll koos (omdat haar dochter daartoe koos), verhuisde ze met haar dochter naar Geneve. Dat was ook het afscheid van de sociaaldemocratie. Bij de Freise uitgever Hessel Poutsma publiceerde ze de brochure Het recht der vrouw, een pleidooi om vrouwenkiesrecht niet ondergeschikt te maken aan het streven naar algemeen mannenkiesrecht. De tekst was oorspronkelijk bedoeld als artikel voor het progressief-liberale tijdschrift Vragen des Tijds maar door de redactie geweigerd. De socialistische bewering dat het na de invoering van het algemeen mannenkiesrecht vanzelf goed zou komen met de vrouwenkiesrechten, ondergroef Schuitemaker met het voorbeeld van zowel Frankrijk als Zwitserland. Ze pleitte voor het invoeren van vrouwenkiesrecht want ‘Als de vrouw hoog genoeg staat voor de koningin dan staat zij ook hoog genoeg voor burgeres’. Het was een zin die vrouwenkiesrechtstrijders nog vaak zouden nazeggen. Wilhelmina Drucker en Dora Schook-Haver zetten de eerste stappen richting vrouwenkiesrecht. Schuitemakers Het recht der vrouw, verscheen op tijd om te worden verkocht tijdens de manifestatie voor algemeen kiesrecht in september 1892 in Den Haag. (Bron Ulla Jansz, BWSA online (2021)).

3) Der Krieg der Zukunft, auszug aus dem gleichnamigen russischen Werke des Staatsras Johann von Bloch (…) zum Friedens-Konferenz, Vita Deutsches Verlagshaus Berlin 1899, 70 pp. Text in German (Duits).

4) Waarvan leven wij? Een nutsrede gehouden te Rotterdam op 7 december 1898, 30 pp.

5) Russische toestanden bij “Plaatselijke werken” te Rotterdam, 20 pp.

6) Omnadine tegen steken en beten van wespen, bijen en andere insecten door F.J. Nainggolan, p. 824-826.

7) De Encycliek van Paus Leo XIII over den toestand der arbeidende klasse toegelicht door Dr. B. Tideman (Voordracht gehouden de in de Algemeene Vergadering der Evangelische Maatschappij op 26 aug. 1891 te ’s Hertogenbosch, Tiel 1891, D. Mijs, 14 pp.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: BB10058 Categorieën: , , , , , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…