[Staatsstukken 1782]

Public affairs 1782 | Staatsstukken behelzende 1° eene uitgebreide deductie met twee aanmerkelyke byvoegzels, over den waaren toestand der finantien van Vriesland … 2° een missive, meden den 12 April aan Zyne Doorlugtige Hoogheid, den Heere Prinze Ervstadhouder afgevaardigd … 3° eene missive aan Hunne Hoog Mogenden van den 11 October (…), Weduwe Willem Coulon Leeuwarden 1782, 62 pp.

SKU: 50673

 76,30 ( 70,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 50673 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1750-1800