Capellen tot de Marsch, R.J. v.d.,

[Patriots, 1761] Propositie van jonkheer R.J. van der Capellen tot de Marsch bij gelegenheid van het verzoek des konings van Vrankrijk tot het doen ven een negotiatie van vijf millioenen guldens (….) gedaan op den ordinaris landdag te Arnhem den 20-10-1781, 8 pag. ( zonder omslag)

Knuttel 19938. On the back ink traces and de text: Alom in de Patriottische boekwinkels voor 3 stuivers te bekoomen.

Incl. BTW  49,05

Excl. BTW  45,00

Artikelnummer: 49881 Categorie:

Download Catalog