[Printed publication, printed press, 1792] Printed publication ” Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 22-3-1792″ about licence of newspapers (licentie der courantiers), 2 pp, folio.

In good condition. Verbod voor courantiers om in hun kranten ‘reflexien te maken of expressien te gebruiken die aan eenige natie of buitenlands potentaat offensie zoude mogen geeven’. Dit n.a.v. klachten van buitenlandse hoven. M11231

Kranten beledigen buitenlandse hoven – newspapers -1792

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made