[Printed publication, 1795, Batavian Republic] Aanspraak van den Burger Nicolaas Bucaille, Voorzitter in den Provisioneelen Raad der Gemeente van Leyden, aan den Burger Jacob Blauw, op den 17. april 1795. het Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid, [s.l.], 1795, 13 pp.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

Period Made: 1750-1800
Product type: Books