[Bernard, Francois]

[Printed publication, 1783, Batavian Republic] Aan Z. D. H. Willem den Vijfden, Prins van Oranje, … : wegens de partij in den tegenwoordigen toestand van ‘t Gemeenebest te kiezen, door een oprecht Liefhebber des Vaderlands en eerbiedig Dienaar van ‘t Doorluchtige Huis van Oranje en Nassau, [s.n.], In Holland, 1783, 62 pp.

 76,30 ( 70,00 ex. btw)

In stock

Period Made: 1750-1800
Product type: Books