[Printed publication, 1685, Batavian Republic] Consideratien by de ed. heeren borgermeesteren, ende regeerders der stadt Dordrecht : gedaen opstellen, dienende tot antwoordt op het uytgebrachte Advis van den Hove van Hollandt, nopende de pretense informaliteyten, die in en omtrent het formeren van de jongstgedaene nominatie van de goede Luyden van den Achten geseght werden gepleegt te zijn, Dordrecht, (wed.) J. en D. Goris, 1685, 58 pp.

 49,05 ( 45,00 ex. btw)

In stock

Period Made: 1650-1700
Product type: Manuscripts