Hasebroek, Johannes Petrus

Poëzy. Haarlem, Erven F. Bohn, 1836.

8°: [6] 158 [2] pp. Half linnen, goed exemplaar. Lit.: Mathijsen, De kring van Heiloo (Heiloo 1982); Postman, J.P. Hasebroek (Kampen 1989); Willems, Joh. Petrus Hasebroek. Bijdrage tot de kennis van het letterkundig leven, voornamelijk in de jaren ± 1830-1840 (Eindhoven 1939); NNBW III, 546 Willems, Bijlage V, p.CXXXVII

Eerste dichtbundel van Hasebroek (Leiden 1812 – Amsterdam 1896), predikant van beroep zoals menig dichter in die tijd, en kleinzoon van twee andere dichters, J.P. Kleyn en Antoinette Kleyn-Ockerse, die destijds behoorden tot de vriendenkring rond Jacobus Bellamy. Met deze bundel sloot Hasebroek, zoals hij zelf in 1852 in het voorbericht bij de 2e druk schreef, zijn studententijd af; in datzelfde jaar aanvaardde hij een beroep naar Heiloo, zijn eerste gemeente. Dat betekende echter niet het eind van zijn letterkundige activiteiten, want in de dan volgende jaren zou hij uitvoerige boekbesprekingen schrijven voor 'De Gids' en onder het pseudoniem Jonathan zijn boek met prozaschetsen 'Waarheid en droomen' uitgeven. Ook zou zich in die jaren, mede dank zij Hasebroeks zuster Betsy die de vrouw des huizes was in de pastorie, de kring van Heiloo vormen, waartoe onder meer Beets en Toussaint behoorden. Behalve hun belangstelling voor de letterkunde hadden zij gevieren nog iets gemeen: een vader die apotheker was. 'Poëzy' is opgedragen aan Nicolaas Beets, met wie Hasebroek zijn leven lang bevriend zou blijven. Van hem bevat de bundel 'To a destined nun', een Engelse vertaling van een anti-katholiek gedicht van Hasebroek uit de cyclus 'De Vrouw'.

Incl. BTW  103,55

Excl. BTW  95,00

Artikelnummer: 8209 Categorieën: , ,

Download Catalog