Feith, Rhijnvis

Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788. [Gebonden met:] De Patriotten. Tooneelspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1785.

SKU: 7528

Uitgever Elwe zegt in zijn voorwoord dat de bundel eenige losse stukjes bevat van Rhijnvis Feith, waar hij eenige weinige andere aan heeft toegevoegd, maar wie wat heeft geschreven, blijft onduidelijk. In een advertentie, op 21 juni 1788 geplaatst in de Opregte Haarlemsche Courant, schrijft een boze Feith die het helemaal niet eens is met de uitgave van Elwe dat slechts drie (van de in totaal 23) gedichten van hem zijn: ‘De Vergankelijkheid van het Heelal en de Voortreffelijkheid van het Verstand’, dat hij in 1776 had voorgedragen in het Zwols genootschap ‘Nooit is de Vriendschap Meerder Waard, dan als zij ‘t Nut en ‘t Zoete Paart’. Verder de ‘Zegezang ter verjaaringe der overwinning op Doggersbank’ en de ‘Lierzang op het tweede Eeuwgetyde van de Utrechtsche Unie’. Het laatste stukje is bovendien met Nooten vermeerderd die hy nimmer te vooren gezien heeft, zo staat in de advertentie. Tenslotte is ook het prozastukje ‘aan myn Vaderland by gelegenheid der oprichtinge van den Oeconomische Tak’ van zijn hand; het was in 1778 verschenen, 10 jaar tevoren dus. Voor wat de rest betreft, vraagt Feith zich in een brief aan de dichter Staring af of er ooit grooter prullen verscheenen zijn. Maar dat was nog niet alles; twee andere gedichten, ‘Het laatste oordeel’ en ‘De opstanding’ waren door Elwe zonder toestemming overgenomen uit de ‘Proeven van Poetische Mengelstoffen’ van het Haagse dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’, dit tot woede van de uitgever, C. van Hoogeveen uit Leiden. Ook de illustraties zijn door Elwe bijeengeraapt: de 2 titelplaten van Philips werden eerder gebruikt in een gedichtenbundel van Jetske Reinou van der Malen uit 1728 en de uitslaande plaat bij Claas Bruins ‘Christen op zijn landhoeve’ is een verkleinde kopie in spiegelbeeld van de plaat die Philips vroeger voor dat dichtstuk had gemaakt. De graveur heeft dit echter niet meer meegemaakt, want die is waarschijnlijk kort na 1770 gestorven. Op de laatste drie pagina’s een lijst met andere uitgaven van Elwe.

 327,00 ( 300,00 ex. btw)

In stock

 

Product type: Books
Period Made: 1750-1800
Abebooks category: Books