Jonge, M.W. de

Pleitredenen in de zaak van den officier van justitie bij de regtbank van eersten aanleg te Haarlem als prokureur des konings, gedaagden, tegen Lodewijk Bonaparte, graaf van St. Leu, eischer, uitgesproken voor de regtbank van eersten aanleg te Haarlem in derzelver zittingen van den 25 en 26 April en 29 Mei, door mr. M.W. de Jonge, advocaat bij het Hoog Gerechtshof in ‘s-Gravenhage. s’-Gravenhage, Allart, 1820.

Origineel karton, 162 pag. C1253

Pleitredenen in een geruchtmakend proces over de eigendom van Paviljoen Welgelegen te Haarlem. De Jonge pleitte voor de procureur des konings en dus tegen de eiser Lodewijk Napoleon. Hij won het proces.

Incl. BTW  103,55

Excl. BTW  95,00

Artikelnummer: 53591 Categorieën: , ,

Download Catalog