Perpetuel edict ende eeuwighduyrende wet tot voorstant vande vryheyt, midtsgaders tot conservatie vande eenigheyt ende vande gemeene ruste vanden lande van Hollandt en West Vriesland. ‘s-Gravenhage 1667. 4o, (8) pag.,

D.d. Gravenhage 5-8-1667, uitgevaardigd door de Staten van Holland. Betreft regelingen bestuur Holland. M13961

Incl. BTW  43,60

Excl. BTW  40,00

Artikelnummer: 57741 Categorie:

Download Catalog