[Pamphlet, Zuid-Holland 1788] Placaat, De Staaten van Holland en Westvriesland (…) dat nademaal de veiligheid en welvaart van eene Natie veelal afhangt van de meerdere of mindere welgesteldheid haarer financien (…), By Isaac Scheltus, ordinaris Drukker van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland. Anno 1788, In ’s Gravenhage, 27 pp.

 54,50 ( 50,00 ex. btw)

In stock

Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1750-1800