Pamphlet: Verkoop-billet. De notaris Hendrik Saakes de Walle, te Ferwerd, Benoemd door de Regtbank ter eerster Instantie resideerende te Leeuwarden, zal ten verzoeke van Freeks Jelles Miedema, Guardenier, woonachtig onder Hallum, als Eigenaar voor de eene helft; en Gjalt Andries van der War, Guardinier wonende te Britzum, in kwaliteit als toeziend Voogd, over Jan en Klaas Freeks Miedema minderjarige Kinderen zonder Bedrijf, wonende onder Hallum […].

 272,50 ( 250,00 ex. btw)

In stock

Product type: Manuscripts
Period Made: 1800-1850

 

H 419 x w 332 mm, in-plano.
Fair condition. Several creases. Slightly damaged outer edges. Foxing across sheet. Some minor holes due to ink corrosion.
Two stamped seals in upper right margin.
Bottom right margin bears the following text handwritten in pencil: ‘S.W. Boersma.’
PAM061.