Pamphlet. Three items in one: 1) Ligve ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten op den vijfden Martij 1619. tot Rotterdam beraemt, ende aende kercken gasondē, omme de Ingesetenen deser lander gestadige verdeeltheden ende scheuringe te houden, 1619, 16 pp. 2) T’Ghebesoigneerde Dat is T’ghene, in sekere heymelijcke vergaderinghe binnen Rotterdam, by eenighe Remonstrantsche Predicanten, Ouderlinghen, ende Diaconen, is verhandelt gheworden in Martio deses Jaers (..

SKU: 65223

h 180 x b 140 m.
Fair copy. Paper cover.

 163,50 ( 150,00 ex. btw)

In stock

 

Product type: Manuscripts
Period Made: 1600-1650