[Pamphlet, Rotterdam, 1643, Rare] Iacob Stermont giet-leugens Dat is : Een klaar bewijs, Aende Edele voorsienige, ende Achtbare Heeren, Myn Heeren, de Burgermeesteren der vermaarde Stadt Rotterdam. Pieter Gouts-waart: Willen van Couwenhoven: Adriaen Besemer: Pieter Sonmans: Mitsgaders De Erentseste, wijse Heeren Schepen der selver Stadt: Paulus … Dad den Oly-Hoorn, die Jacobus Stermont Predicant aldaar, in haars verkiesinge, ende inhuldinge, over hare hoofden heeft uyt-gestort, vol was van moet-willige onwaarheden, lasteringe, ende leugenen. Ick fal alle de Hoornen der sondaren breken: ende de Hoornen van den Rechtveerdigen sullen verheven worden, Pslam 74.1., Tot Antwerpen by Hendrick Aertsz. in de kammestraet 1643, 31 pp.

Cardboard binding, 20 x 15,5 cm. A tear in the middle for the first half of the pages. title page with smudges and some frayes on the edges but overall a good copy.Knuttel 5036. V.D. Wulp 2558. Navorscher XII, 84.

With ex libris of J. Goudswaard.

De Staten van Holland hadden in hun resolutie van 11-3-1652 Stermont ter verantwoording geroepen over zijn op 10 maart gehouden predikatie. Stermont betuigt zijn spijt en zegt niet de bedoeling te hebben gehad de heren Staten te kwetsen. See our number 54160.

 

 

Incl. BTW  327,00

Excl. BTW  300,00

Artikelnummer: ZZ90396-026 Categorieën: , , , , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…