[Author unknown]

Pamphlet. Publicatie. With title: Aan Myne Landgenooten. With in the text: Achtenswaardige Nederlanders! Moest dan steeds de tweedracht onder u gekweekt worden? (…) Dan den affschuwelyken Bron onzer tweedracht, benyd reeds dat toeneemend geluk: ’t arglistig Frankrys steeds zynen Heerschzugt dekkende, met den ydelen klank van Vryheid, onderdrukt zyne eigene Ingezeetenen, en wenscht buiten zich ’t geheel al te verdeelen, om des te zekerder den Alleenheerscher te zyn. Een afgezant den Heer de St.

Pamphlet on laid paper, 330 x 210 mm. In good coniditon, brown spots on the edges, not interfering with the text.

Pamphlet on the murder of three people in The Hague.

Incl. BTW  27,25

Excl. BTW  25,00

Artikelnummer: 66757 Categorieën: , , ,