[Signatory: F. Fagel.]

Pamphlet. Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, allen den geenen, die desen sullen sien, ende hooren lesen, salut: Alsoo Wy door den dienst, ende het welwesen van dese Landen, ende van het gemeene beste, by de tegenwoordige schaersheyt van Granen, voor eenigen tijdt, ende laetstelijck op den seventienden Junii deses jaers, goetgevonden hebben, strictelijck te verbieden, dat voor de Onderdanen van den Staet geen Granen aen de Vyanden sullen mogen […].

 81,75 ( 75,00 ex. btw)

In stock

SKU: 64946 Categories: , ,
Product type: Manuscripts
Period Made: 1700-1750

 

h 420 x 330 mm, one sheet.
Moderate condition. Slightly creased and discoloured edges. Group of miniscule lacunae in bottom left corner. PAM088.