[N.N.]

[Pamphlet Printing Press 1618] Placcaet vande doorluchtige Ho. ende Mog. Heeren die Staten Generael (…) teghens het inbrengen, drucken, verkoopen ofte stroyen van allerhande argerlijcke ende seditieuse boucxkens, liedekens, etc., ende waer nae alle druckers hen voort-aen sullen hebben te reguleren. ’s Gravenhage, Hillebrand Jacobssz 1618, 8 pp.

No binding, 4o, 20 x 17 cm. Against the Synode van Dordrecht. Fines and corporal punishment for authors, printers, publishers and sellers to print without the permission of the public government. Introduction of the rule that all prints should have a printer, place and year of publishment.

Boekverboden – boekverbod

Knuttel 2740. Uitgevaardigd 22-12-1618. De ‘boecxkens, liedekens, refereynen, nieumaren’ etc. verstoren de rust. Met name richt het plakaat zich tegen teksten betreffende de synode te Dordrecht. Boetes en lijfstraffen voor auteurs, drukkers, uitgevers, distributeurs en verkopers. Verbod voor boekdrukkers om iets te drukken zonder toestemming van Gecommiteerde Raden, Gedeputeerde Staten van de Provincien of van personen die in steden daartoe geauthoriseerd zijn. Ze moeten één exemplaar van elk drukwerk inleveren. Voorts moet alles wat zij drukken voorzien zijn van de naam van de drukker, plaats en jaar. Ook de naam van de auteur of vertaler en de ‘acte van permissie’ dient in de omslag van het eerste blad te worden afgedrukt. Voorts dienen alle drukkers binnen acht dagen na afkondiging van dit placaat de eed af te leggen bij de overheden en te verklaren dat zij zich aan deze regels zullen houden.

Over boekverboden.

Incl. BTW  181,50

Excl. BTW  150,00

Artikelnummer: BB10044 Categorieën: , , ,

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…