Pamphlet. Placcaet vande Hooge ende Mog: Heeren, de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, daer by allen koopluyden, schipperen ende andere inghesetenen deser landen, handelende, varende ende trafficquerende opte quartieren van Levante ende d’Archipelago, verboden ende geinterdiceert wert egeene granen ofte andere verbodene ende contrabande koopmanschappen te moghen koopen, laden oft in hare schepen in te nemen, in havenen of op plaetsen staende onder ‘t ghebiet vanden grooten heere tot (.

SKU: 65193

h 187 x b 143 m.
Fair copy. Paper cover.

 59,95 ( 55,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 65193 Category:
Product type: Manuscripts
Period Made: 1600-1650