Pamphlet. Ontdeckinge vande valsche Spaensche jesuijtische practijcke: ghebruyckt jeghens eenighe vande beste patriotten, ende ghetrouste dienaren van t’landt, by de Autheurs van twee Fameuse ende seditieuse Libellen: Het een geintituleert, “Noodtwendigh ende levendigh Discours, etc”. Het ander “Practijcke vanden Spaenschen Raedt van het Vaderlandt” (…), ‘s-Gravenhage by Hillebrant Jacobssen 1618, 34 pp.

SKU: 65276

h 194 x b 149 m. 34 pages.
Fair copy, notes written on title page in pen. Paper cover.

 81,75 ( 75,00 ex. btw)

In stock

 

Product type: Manuscripts
Period Made: 1600-1650