[Pamphlet] [Middelburg] Jonghe, de B.

Pamphlet. Nieuwe instructie ende ordonnantie waer naer, soo wel den eersten als andere deurwaerders van de Staten van Zeelandt ende hare E. Gecommitteerde Raden in ‘t exploicteren, hen sullen hebben te reguleren, Tot Middelburgh, By Bartholomeus de Later, [ca. 1700], 16 pp.

 59,95 ( 55,00 ex. btw)

In stock

SKU: 66910 Category:
Product type: Manuscripts