[Pamphlet, Dordrecht, 1685] Een missive, behelsende Eenige Consideratien over de Nominatie van de Goede Luyden van den Agten binnen Dordregt onlanx voorgevallen; Mitsgaders De Ongehoorde Proceduren tegen de Heer en Mr. Johan Walen Advocaat, en Outraad binnen de voorsz Stede, met alle Requesten en vertoogen van den zelve Mr. Johan Walen &c. in den Jare 1644. En 1645. Aan den Hove van Justitie, als ook aan de Ed. Gr. Mog. Overgelevert, en de Ontlusten daar naar in den Jare 1647. tussen de Dekenen van de gemeente Neringe, en Ambagten tegens de Magistraat aldaar voorgevallen. Door een Liefhebber van de Waarheyt, en de Conservatie van elx vryheyt en voor-regt. Matthys van Vrede, Tot Nimmegen, Dordrecht, 1685, 56 pp.

 54,50 ( 50,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90395-013 Categories: , Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1650-1700

 

You may also like…