Pamphlet. Copye van’t vervolgh ofte Twede Deeldes Briefs D.P. Molinaei, Dienaer des Godlijcken Woorts inde Ghereformeerde kercke tot Parijs/ met voor-bedachten rade ende voor bedroch inden druk van Schiedam achter ghelaten, 1617, 24 pp.

SKU: 65100

h 180 x b 143 mm.
Fair condition. Paper cover. Knuttel 2430.
STCN title: Copye van’t vervolgh ofte twede deel des briefs, D.P. Molinaei […] door bedroch inden druck van Schiedam achter-ghelaten. / Translated from the French into Dutch, Impressum: 1617.

 81,75 ( 75,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 65100 Category:
Product type: Manuscripts
Period Made: 1600-1650