C. Munter, signatory and Geelvinck, J signatory.

Pamphlet [1685] | Deductie van redenen dienende tot adstructie van de Resolutien by Burgemeesteren en Vroedtschap der stad Amsterdam, op ‘t subject van de ontstane differenten tusschen … den Heere Prince van Orange, ende de Heeren Burgermeesteren en regeerders der stadt Dordrecht, genomen op den 8. en 15. Januarij 1685. en ter vergadering van haer Ed.: Groot Mog: by prelecture geopent den 17. van de selve maendt, 12 pp. Together with Extract uit de resolutien van Vroedschap der stad Amsterdam den 8 januarii 1685 en 15 january 1685, 4 pp.

 98,10 ( 90,00 ex. btw)

In stock

SKU: BB110196 Categories: , ,
Product type: Books
Abebooks category: Books
Period Made: 1650-1700