Braakensiek, Johan (1858-1940)

[Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Samenwerking der verschillende liberale groepen, 15 Februari 1891, 1pp.

 24,20 ( 20,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: ZZ90313-74 Categories: ,
Product type: Prints
Period Made: 1850-1900

 

Lithograph, total: 440 x 300 mm; has a horizontal folding line. In good condition.