[Topographical view of buitenplaats Zonnestein, Amstelveen, Amsterdam]

Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Zonnestein, Maison de Campagne appartent a Mr Jean Walraven, chevalier, conseiller de sa Majeste de la Grande Bretagne etant Electeur de Brunswick Lunebourg et sa Resident a Amsterdam/Hofsteede Zonnestein, toebehoorende den Heer Ian Walraven, Ridder Baronnet, Raad van syn Koninklijke Maj. van Groot Brittanien als Ceurvorst van Bronswyk Lunenburg en deselfs Resident tot Amsterdam.

SKU: 67274

(Bron tekst uit: Amstelveen acht eeuwen geschiedenis – Groesbeek). Zonnesteijn grensde aan de boerenwoning Overdorp. Op het eind van de 17de eeuw had Mr Pieter Blauw, secretaris van Amsterdam, het in zijn hoofd gezet om ook een buitenplaats aan de Amstel te stichten. Hij koos daarvoor de minder gemakkelijke weg door van verschillende eigenaren landerijen aan te kopen en deze tot één geheel te verenigen. Zo kocht hij van Eva Visscher, weduwe van de Amsterdamse apotheker Pieter Jillisz. van den Bosch, een bruikweer lands van 23 morgen met de daarbij behorende huizinge voor 12.575,- (anno 1680). Deze bruikweer werd de kern waarvan het latere ‘Zonnesteijn’ weer een afsplitsing was. De familie Hooft leverde 4 maden voor het nieuwe bezit, en nog eens indirect (via andere eigenaars) 17 maden. Volgens Elias woonde Mr Pieter Blauw des zomers op zijn hofstede ‘Zonnesteijn’. Hij zou dus het buitengesticht en daaraan de naam ‘Zonnesteijn’ hebben gegeven. Zijn weduwe Geertruid Alewijn hertrouwde met Jan Walraven, juwelier, ridder-baronet, die in 1732 als eigenaar van ‘Zonnesteijn’ te boek staat.Op het terrein van de buitenplaats bevindt zich een boerderij met 44 morgen grond die hem eveneens toebehoort. Via hem komt ‘Zonnesteijn’ in het bezit van de familie Boreel, die het echter in 1746 voor ƒ 21.500,- verkopen aan de heer Leendert de Neufville Jansz. Er behoort dan slechts 9 morgen land bij, want de Boreels hadden veel landerijen van hun bezit verkocht, o.a. ten behoeve van ‘Overdorp’. Met schrik zien we in 1777 Frederik Kaal voor ƒ 15.800,- als koper optreden, want dat betekent wel het einde van het buiten. Binnen een jaar tijd is ‘Zonnesteijn’ gesloopt. Het terrein interesseert hem niet en zo verkoopt hij op 31 augustus 1778 ‘de platte grond van de gewezen hofstede ‘Zonnesteijn’ (met uitzondering van het tuinmanshuis) aan Dirk Luden voor ƒ 5.250,- (met 18 morgen weiland). Dirk Luden maakt van de 18 morgen land twee warmoesierderijen (groentekwekerijen), waaraan hij de naam ‘Karssenhoff’ geeft.

 48,40 ( 40,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 67274 Categories: ,
Abebooks category: Art, Prints & Posters
Product type: Prints