Op het tweede huwelijk van den kunstlievenden Hermannus Wielheesen met … Anna Ludovika Witzki, voltrokken in ’s graavenhaage den 9den van oogstmaande 1772. z.p. 4º: [8] p.

1772, 9 augustus Gedichten ondertekend: S (Uit naam van het genootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’); C. van Hoogeveen jr. Zinspeling op het kind uit het eerste huwelijk dat nu weer een moeder krijgt. Nieuweboer: CBG

Incl. BTW  174,40

Excl. BTW  160,00

Artikelnummer: 9789 Categorieën: , ,

Download Catalog