Op het huwelyk van den heere Jacob Alewijn Ghyzen junior en jongkvrouwe Debora Blaaupot, vereenigd den 8sten van Hooymaand 1722. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en D3 en 4, 8 p. Met groot titelvignet door J. Wandelaar met onder andere de wapens Ghyzen en Blaaupot.

1722, 8 juli Gedichten ondertekend: J. Oosterwijk. Zinspelingen op zijn koopmanschap, op het buiten Oosterhout aan het Spaarne te Haarlem. Nieuweboer: KBH (compleet ex., 36 p.)

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Artikelnummer: 9484 Categorieën: , ,

Download Catalog