Op het huuwelyk van … Henricus Hasebroek, bedienaar des Godlyken woords aan de Oudewetering met … Elizabeth Blauw, voltrokken in ’s graavenhaage den 11 van slagtmaand 1777. [Leiden], ter boekdrukkerije van C. van Hoogeveen jr., 1777. 8º: 22 p.

1777, 11 november Gedichten ondertekend: J. van Spaan; Reinier van Spaan; C. Vlieg; Anthony de Hen; François Halewijn; C. van Hoogeveen jr. Zinspeling op Hasebroeks reisje naar Den Haag voor bijeenkomst van de hoofdpoëeten van Nederland in Prins Maurits zaal, waarbij hij bij Van Spaan zijn bruid ontmoette. Nieuweboer: MNL

Incl. BTW  152,60

Excl. BTW  140,00

Artikelnummer: 9835 Categorieën: , ,

Download Catalog