Op den … Heere Kornelis De witt, tot burgemeester der stadt Dordrecht verheeven. z.p. 4º: 7 p.

[1745, 29 maart] Gedicht ondertekend: Jan Hudde Dedel, 1-4-1745. Nieuwe druk van het vers van Dedel dat ook te zamen met dat van Hoeufft verscheen. Zinspeling op oom van de auteur, Gerrit Jacob Witsen, die het rechterschap over De Witt weigerde. Knuttel 17502; Nieuweboer: KBH, MMW, CBG, MNL

Incl. BTW  49,05

Excl. BTW  45,00

Artikelnummer: 9625 Categorieën: , ,

Download Catalog