Schryver, A.

Ontdekte briefwiszeling tusschen den heer en meester Gerrardus Bernardus Heymenbergh, doctoor in beide rechten en Jacobus Over, geweezenen boekdrukker te Alkmaar, nu drukker te Purmerend. Met eenige aanmerkingen (…) door Antonius Schryver. z. pl., voor den auteur, 1742.

4°, 40 pag., zonder omslag. C2497

Knuttel 17356.

Incl. BTW  87,20

Excl. BTW  80,00

Download Catalog