H[osmann], M[agister] S[igismund]

Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen (…), Amsterdam: H. Schelte 1710, (8)+377+(17) pp.

 1.744,00 ( 1.600,00 ex. btw)

In stock

SKU: 53387 Category:
Product type: Books
Abebooks category: Books

 

Buijnsters pag. 15-16 en 35 (noemt per abuis 20 prenten); Heinrich Conrad, Das Juden-Buch des Magisters Hosmann, Stuttgart 1919; Buisman 1677 (noemt per abuis 20 prenten); Scheepers 902; Waller 1242. Hosmann was predikant (Consistorial- und Stadt-prediker) in Zell, de residentie van de hertogen van Brunswijk-Lüneburg. Centraal in zijn boek staat de brutale kerkroof uit maart 1698 waarbij de gouden tafel (het gouden hoogaltaar) in de Michaelskerk te Lüneburg werd gekraakt. Het was de meestercoup van een stel boeven onder leiding van Nickel List alias jonker Johann von der Mosel die al lang Neder-Saksen onveilig gemaakt hadden. In zijn in 1700 te Braunschweig en Hamburg verschenen ‘Fürtreffliches Denck-mahl der Göttlichen Regierung bewiesen an den uhralten höchstberühmten Antiquität des Klosters zu S.Michaelis in Lüneburg’ beschrijft Hosmann de speurtocht naar de dieven, hun arrestatie, proces en berechting. Als predikant was hij belast met de stervensbegeleiding van de gevangenen en behalve als een detective roman leest het verhaal ook als een getuigenis van Gods wrekende almacht. Een aantal bendeleden was joods ( een van hen Jonas Meyer ) en als zwarte draad loopt de jodenhaat van Hosmann door het verhaal. In deze Nederlandse vertaling zijn de versjes onder de portretten getekend D. Schelte, Amsterdams dichter en juwelier (1639-1715). Buisman suggereert dat hij wellicht ook de vertaler is. Het boek is een van de vroegste Nederlandstalige misdaadverhalen in proza. Herdrukken zijn niet verschenen. De illustraties betreffen vooral portretten van de dieven (waaronder meerdere joden), maar ook een grote prent van het galgenveld van Zell met de restanten van 14 terechtgestelden en 2 platen van de zogenaamde gouden tafel. In het voorwoord deelt de uitgever Hendrik Schelte nog mee dat hij een register aan het boek heeft toegevoegd met de namen en ontdekte echte namen van de misdadigers zodat rechters in Nederland in de toekomst konden nazien wat bepaalde booswichten die hun in handen vielen, voor die tijd al hadden misdaan.