[Genealogy manuscript, Ottoman binding 18th century] NIEVELT, VAN; PARADIJS; VAN DEN BRANDELER `Geslagtlijst mijner voorouders en bloedvrienden van vaders zijde, beginnende van mijn overgrootvader Albert Otto van Nievelt, zooals ik die verzamelt heb uit aanteekeningen van mijne tante Theodora van Nievelt, uit authentijcke documenten en uit aanteekeningen van mijnen vader, waarbij ik gevoegt heb hetgeen mij uit eigen wetenschap bekend is’. Getekend september 1775, M. van Nievelt (1710-1794). Gebonden. 4(.

Band in Oosterse stijl, 18de-eeuws, donkergroen marocco met rozenornamenten in hoeken en midden (donkerrood en verguld). Behalve genealogische gegevens van Nievelt ook gegevens Paradijs en Van den Brandeler, de laatste van de hand van de kleinzoon van M. van Nievelt: Dr. M. van den Brandeler te Dordrecht. Het boekje werd verkocht in de veiling Van Stockum januari 1944 uit de boedel van Jhr.mr. P.A.J. van den Brandeler (als nr. 1084) en gekocht door P.D. Schuller tot Peursum. Later in het jaar werd het boekje overgenomen van Schuller tot Peursum door de genealoog Jan Loeff, beiden afstammeling van Van Nievelt. Het boekje bevat verschillende losse bijlagen, waaronder een tekening van de wapens Paradijs en Hars. De gegevens Van Nievelt lopen over de periode 1662-1838, Paradijs over 1643-1787 en Van den Brandeler over 1789-1881. M1655

Incl. BTW  742,29

Excl. BTW  681,00

Artikelnummer: 11551 Categorieën: , ,

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…