Nagedachten op het afsterven van … Adrianus Van royen … hoogleeraar in de genees- en kruidkunde aan ’s lands hooge schoole … op den 28 van sprokkelmaand des jaars 1779. z.p. 8º: [8] p.

1779, 28 februari Gedicht ondertekend: A. Le Pla. Nieuweboer: KBH, CBG, MNL

Incl. BTW  16,35

Excl. BTW  15,00

Artikelnummer: 9852 Categorieën: , ,

Download Catalog