Nagedachten op het afsterven van … Adrianus Van royen … hoogleeraar in de genees- en kruidkunde aan ‘s lands hooge schoole … op den 28 van sprokkelmaand des jaars 1779. z.p. 8º: [8] p.

SKU: 9852

 16,35 ( 15,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 9852 Categories: ,
Product type: Manuscripts