---

Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam zeedert het jaar 1693 tot 1774 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, e de wyze hoe zy hunne executie desweegens ontfangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langewagen, 1774.

4°, 48 pag. Ingenaaid exemplaar met aan de randen rafels, met name het midden van de buitenste rand van de bladzijden. C0891

Brongers, Amersfoortse drukkers, pag. 4.; Latere editie van de in 1748, 1766 en 1767 verschenen Naam-lyst. Ons exemplaar en dat van de UBA is een variant van het K.B. exemplaar (28 K 27) dat in de titel ‘sederd’ heeft in plaats van ‘zeedert’.

Incl. BTW  272,50

Excl. BTW  250,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made