[Military printed publication 1813] Bericht van de commissaris generaal van het Dep. Boven IJssel, van Heeckeren tot Kell, d.d. Arnhem 25-12-1813, betr. het oprichten van een Generale landstorm en land-militie van Neerlands ingezetenen, zo tot verdediging van eigen haardsteden als tot verdrijving van den algemeenen vijand. Folio, gedrukt, 3 pag.

M9995

Incl. BTW  43,60

Excl. BTW  40,00

Download Catalog