[Middelburg, Zeeland, [1802]] Naamlyst der getrouwde- en overleden persoonen, binnen de stad Middelburg en Stads-ambachten. Benevens eene opgave der Ziekten, waar aan de Overledene Gestorven zyn. Als mede een Lyst der Verkogte Huizen, Erven, Hooven, Landeryen, Schepen en Obligatien, In den Jaare 1802, Waar by gevoegd is verzameling van Zedelyke-, Geestige-, Schertsende-, Zinryke-, Dicht- en Taalkundige- Mengelschriften, by de Weduwe F. L. Wetter, Te Middelburg, [1802], 14 pp

Paper binding, 22,5 x 14 cm.

Incl. BTW  59,95

Excl. BTW  55,00

Artikelnummer: ZZ90440-34 Categorieën: , , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks