Physiologie Amsterdam

Memorie van defensie, uitgesproken door den heer P.W.J. de Vos, in de teregtzitting van de Arrondissements Regtbank den 19den November 1844, te Amsterdam, Wed. A. ter Linde, 1845.

SKU: 15729

Zeven slachtoffers van De Vos stelden een vervolging wegens laster tegen hem in. Dit waren dr. J.F. Muysken (beschuldigd van overspel met mevr. Van Eyk Voorthuizen), de vrouw van smid J.F. Reichardt (hoerig gedrag en onzedelijk gedrag van haar dochter), de kolonel der schutterij Joan Hodshon (zette schutters gevangen om vrijspel bij hun vrouwen te hebben), winkelier Arend Gastman (schelmachtig gedrag als winkelier in galanterieën), makelaar Jak. van Dokkum (oplichter), apotheker J.E. Stolberg (hield het met de dochter van de bakker in de Barndesteeg), en J. Kruyt Jzn (assuradeur die gelden verduisterde). Op 19 november 1844 kwam de zaak voor. In deze ‘ Memorie …’ – een uiterst zeldzaam geschrift – verdedigde De Vos zich met het argument dat deze personen niet met name genoemd werden in zijn ‘Waarachtige physiologie’. De rechtbank veroordeelde hem echter toch op 4 december tot 6 maanden gevangenis en f. 1000 boete. Naar aanleiding hiervan week De Vos uit naar Hoog Elten, net over de grens.

 299,75 ( 275,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 15729 Categories: ,
Product type: Books