Leurechon, Jean

Illustrated, History of Mathematics & Science, 1644 | Het eerste[-derde] deel van de Mathematische Vermaecklyckheden. Te samen ghevoeght van verscheyden ghenuchlijcke ende boertige werck-stucken, (…) Getranslateert uyt het Fransch in Nederduytsche tale. Door Wynant van Westen, Mathem. ende Organist der Stadt Nieumegen. Den derden druck op nieus oversien en verbetert. Arnhem, Jacob van Biesen 1644.

 1.940,20 ( 1.780,00 ex. btw)

In stock