[Manuscript [1747?], History The Hague, Oranjegezind, Patriotten, Orangist(en)] Aan haar edele Groot mogende heeren Staeten van Holland en Westfriesland, mitsgaeders zijne Doorlugtige Hoogheid Den Heere Prinse van Orange en Nassau onse beminde Beschermer en Stadhouder (at the end: Vivat Oranje Vivat) [1747?], Den Haag, 4pp.

Manuscript, 20 x 16 cm. In left top corner: ’t Origineel was op een zeegel van 21 ct (?).

Short summary: Geven met schuldige eerbied en onderdanigheid te kennen de burgers en ingezeten van ’s Hage dat zij supplianten ten uiterste gevoelig over de droevige toestand van het vaderland, bereid zijn goed en bloed voor het zelve op te zetten, en alles te doen, dat tot welzijn van de staat en tot nut van zijn Hoogheid kan strekken, dat dat ziende het landt ontbloot van geld, naar de getuigenisse zelve der regering na zo een langdurige vrede (…) Bidden derhalve dat zijne hoogheid mag worden gekozen tot Graaf van Holland of Erfstadhouder (…).

Voorst de vijanden van de Prins: Van Gravemoer wiens Franse sentimenten ons bekend zijn, Gillis die Raadpensionaris die men koos, en Van der Stoop die de Resolutien van de Raadt tot bezoring der magazijnen niet heeft afgezonden (…) Twikkel, de fameuse Franse ambassadeur.

Incl. BTW  109,00

Excl. BTW  100,00

Download Catalog

Extra informatie

Period Made

Andere suggesties…