[Bilderdijk, Willem (vert.)]; Callimachus

Lofzangen. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, P.J. Uylenbroek en J.W. IJntema en Comp., 1808.

8°: *-2* 4 A-P 4, gepag.: 16, 120 pp. Originele papieren omslag.Op schutblad (met pen): P. Holsteyn. Lit.: R.A. Kollewijn, Bilderdijk, zijn leven en zijn werken (Amsterdam 1891); zie over J. Valkenaer: NNBW I, 1509 Cat. Bilderdijk-Mus. p.70; Saalmink I, p.340

De Griekse lyrische dichter Callimachus leefde van ca. 310 tot ca. 240 v.Chr. Bilderdijk droeg zijn vertaling van de zes hymnen (de enige die bewaard zijn gebleven) op aan de patriotsgezinde Johan Valckenaer (Franeker 1759 – Bennebroek 1821), met wie hij zijn leven lang bevriend is gebleven ondanks hun radicaal verschillende politieke opvattingen. In de brief waarin hij Valckenaer om toestemming vroeg, schreef hij over de vriendschap “van 2 lieden, die beurt om beurt in ballingschap gezworven hebben, naar de polityke weerhaan draaide”. Valckenaer was in 1787 na het binnenvallen van de Pruisen die stadhouder Willem V in zijn macht kwamen herstellen naar het buitenland gevlucht; Bilderdijk werd in 1795 door de patriotten gedwongen het land te verlaten.

Incl. BTW  38,15

Excl. BTW  35,00

Artikelnummer: 7081 Categorieën: , ,

Download Catalog