Lofbasuyn uitgeblaasen ter eeren van den geleerden Heer, de Heer Isaac De visscher, wanneer sijn Ed. meester der beide regten verklaard wierd, den 21sten july 1710. Plano.

1710, 21 juli Gedicht ondertekend: Job. Snel, s.s. th. stud. Zinspeling op studie te Leiden, hoop op spoedig huwelijk. Nieuweboer: KBH

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Artikelnummer: 9404 Categorieën: , ,

Download Catalog