[Vries, Jan David de] (1819-1855)

[Literature 1849] Jonge heeren. Typen uit het jonge heeren leven. Door den schrijver van ‘Na het studenten-leven’. Maarssen, C. van Nederhasselt Jr., [1847-1849], [2]+2, 315; [4]+2, 315 pp. [2 delen in 1 band]

SKU: 18604

Jonge heeren’ behoort tot de typenbeschrijvingen en fysiologieën, zoals die in de jaren 1840 in heel West-Europa in groten getale verschenen. In het voorwoord legt De Vries, die dan nog steeds niet onder eigen naam publiceert, uit wie hij met jonge heren bedoelt: Al diegenen, die hun achttiende jaar uit- en hun dertigste jaar nog niet ingetreden zijn, ongehuwd zijn, die geene handwerken of ambachten uitoefenen, die door de meid hunner ouders, of door de menschen, bij welke zij in huis wonen, ‘Mijnheer’ genoemd worden, altijd hoeden dragen, en, als is het dan slechts des Zondags, met wandelstokken durven gaan. Die in den Schouwburg nimmer minder dan in het Parterre plaats nemen, de aria’s uit de nieuwste Opera’s kunnen neuriën, en in fatsoelijke koffijhuizen eene partij billard durven spelen, en dan den markeur afvloeken, wanneer deze niet goed telt. Van Doorninck II, 387

 163,50 ( 150,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 18604 Category: Tag:
Product type: Books
Abebooks category: Books
Period Made: 1800-1850