Vries, Jeronimo de

[Literature 1807] Jeremias de Dekker. Amsterdam, Wed. G. Warnars en P. den Hengst, 1807, [6]+112 pp.

SKU: 18608

Levensschets van de zeventiende-eeuwse dichter Jeremias de Decker en een bloemlezing uit zijn gedichten. Jeronimo de Vries (Amsterdam 1777 – Amsterdam 1853), werkte bijna veertig jaar als Eerste Klerk ter Secretarie van Amsterdam, een ambt dat vóór hem was waargenomen door achtereenvolgens geschiedschrijver Jan Wagenaar en zijn oom, de dichter en letterkundige Jeronimo de Bosch. Daarnaast was hij actief in allerlei maatschappelijke en culturele organisaties en had bovendien nog tijd voor letterkundige en historische arbeid.

Zie voor een van zijn werken in onze voorraad: Juvenalis, Decius Junius; Aulus Persius Flaccus.Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis en A. Persius Flaccus, door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1709.

Hieronymus de Bosch (aka Jeronimo de Bosch, 1740-1811) was a Latin poet and notable scholar from the Netherlands. He wrote several books, the most important “Anthologia Greaca”. He was a member of Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHWM) from 1776, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde from 1780, member of Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen from 1793 and member of the Maatschappij ter bevordering van de landbouw. In 1808 Louis Bonaparte (Lodewijk Napoleon) asked him to be a member of the committee for the formation of the Koninklijk Instituut along with Martinus van Marum, Jean Henri van Swinden and Martinus Stuart.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 18608 Categories: ,
Product type: Books
Abebooks category: Books
Period Made: 1800-1850