Haren, Onno Zwier van

[Literature 1785] Bilderijk, De Geuzen, vaderlandsch dichtstuk. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. [2 delen in 1 band], [2]+52, 168+[2]+169-393+[3] pp.

SKU: 9242

Van ‘De Geuzen’ was in de loop van de jaren 70 een drietal drukken verschenen, waarin het werk steeds werd verbeterd en uitgebreid. In het algemeen kreeg het veel waardering, ondanks kritiek op de vorm. Tien jaar later besloot Bilderdijk het gedicht, dat volgens hem getuigde van een’ waren, een’ verheven, een’ voortreflijken dichtgeest, opnieuw uit te geven en de meer dan vierduizend zo gebrekkige verzen te beschaven. Aan dat werk verleende ook de dichter Rhijnvis Feith, in die tijd goed bevriend met Bilderdijk, zijn medewerking. Aan deze vriendschap kwam een abrupt einde bij de verschijning van ‘De Geuzen’ in 1785, want de opdracht aan stadhouder Willem V en de anti-patriotse noten die Bilderdijk had toegevoegd (rampzalige noten, schreef Feith aan Bilderdijk) waren voor hem niet te verteren. Opmerkelijk is dat Bilderdijk aan de slag ging met de tweede druk van 1772 en niet met de derde, de laatste die door Van Haren opnieuw ingrijpend was gewijzigd en vermeerderd.

 98,10 ( 90,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 9242 Category:
Product type: Books
Abebooks category: Books
Period Made: 1750-1800