Francq van Berkheij, Johannes le

Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.

8°: pi 6 (-pi5) A-F 8 (F8 blanco), gepag.: [2] 8, 94 pp. Op de gegraveerde titelpagina een handgekleurd vignet van Reinier Vinkeles. Eveneens handgekleurd is een gegraveerde plaat van Vinkeles met een grafmonument voor Willem V. Oorspr. zwartkartonnen band, stickertje onderop rug. Op schutblad bibl. sticker Krijtberg S.J. Amstelaedam, stempel op titelpagina. Lit.: Van Alphen 2049; Arpots 138; Saalmink II, p.1098

Lijkdicht op de voormalige stadhouder Willem V, die op 9 april 1806 in het Duitse Brunswijk in ballingschap was overleden. Het voorbericht en de voorzang bij het gedicht zijn geschreven door Willem Bilderdijk die zelf een paar weken tevoren na 11 jaar ballingschap vanuit Brunswijk in Nederland was teruggekeerd. Ook het gedicht zelf is duchtig door hem onder handen genomen; volgens A. de Jager in De Navorscher van 1899 heeft Bilderdijk bijna regel voor regel doorgehaald en verbeterd. Twee maanden na het overlijden van Willem V was Nederland een koninkrijk onder Lodewijk Bonaparte geworden. Vandaar dat Bilderdijk in zijn voorwoord schrijft: Dankbaarheid voor een' overleden' Vorst, en erinnering aan zijne deugden en aan het geluk onder zijn vroeger bestuur genoten, zijn zeer bestaanbaar met de onderwerping aan eene nieuwe Regering en veranderde Staatsregeling; en het ware eenen rechtvaardigen en edeldenkenden Heerscher verongelijken, indien men geloofde dat zulks hem mishagen kon. Het kostte Bilderdijk duidelijk geen moeite de nieuwe vorst te accepteren, evenmin trouwens als Berkheij.

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Artikelnummer: 7622 Categorieën: , ,

Download Catalog