Staats Evers, J.W.

[Antique legal book, Gelderland] Lijfstraffelijke regtspleging in Gelderland, of belangrijke strafzaken van 1811 tot 1859 aldaar voorgekomen. Arnhem, D.A. Thieme, 1859.

Half linnen band, 14+365 pag. Geillustreerd met een litho door C.C.A. Last met een symbolische voorstelling van rechtspraak.

J.W. Staats Evers baseerde de tekst op aantekeningen van zijn vader, W. Staats Evers, die werkzaam was bij de rechtbank en bij het Prov. Gerechtshof te Arnhem. Deze had in 1857 in twee delen, reeds ‘Eenige conclusien in belangrijke zaken …’ gepubliceerd. Staats Evers Jr. behandelt in dit werk nu o.a.: valse munt, valsheid in geschrifte, moord, vergiftiging, doodslag, dubbel huwelijk, diefstal, oplichting, brandstichting e.d. Enkele zaken worden met initialen van de misdadiger aangeduid, maar het grootste deel met de complete voor- en familienaam, woonplaats etc.

valsmunterij – valsheid in geschrifte – moord – vergiftiging – diefstal ed.

Incl. BTW  212,55

Excl. BTW  195,00

Verkocht

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made