Andringa de Kempenaer, R.L. van

Licht en bliksemstralen. Eerste gedeelte. De daden en handelingen van den heer Jan Jacob Rochussen … als een der meest begunstigde staatsdienaren van wijlen Z.M. Koning Willem II, toegelicht. Tweede gedeelte. Pleitrede voor den Hoogen Raad (…) 21en Mei 1853, ter zake van zekere testamentaire beschikkingen van wijlen Z.M. Koning Willem I. ‘s-Gravenhage 15 november 1853.

SKU: 52662

Prospectus van een niet verschenen boek. De Kempenaer dreigt in dit prospectus met publicatie op 1 december 1853 van het genoemde boek, in 3000 exemplaren, tenzij hij voor die datum geld krijgt om 'stil naar de Amerika te kunnen vertrekken', om daar een nieuwe carrière te kunnen starten. Een duidelijk geval van chantage. Hij is inderdaad vertrokken want in het Ned. Adelsboek (1943/8, p. 141) lezen wij dat hij na 1 maart 1854 werd 'vermist op zijn schip City of Glasgow, vertrokken uit Nederland naar de Ver. Staten 21 Febr. 1854'.

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 52662 Category:
Product type: Books