Wys, de Cornelis, signatory.

[Legal judgment, 1806] Sententie bij het departementaal gerichtshof ’s lands van Utrecht, den 8e February 1806 gepronuntieerd en ten zelven dage geëxecuteerd jegens Carel Streur Jr. Utrecht, Altheer en Post, 1806, 8 pp. .

4°, no binding. C0233

Carel Streur Jr., 30, born and living in Amsterdam, has spent the past few years as a ‘marketenter’, selling liquor through a tent, at the Kamp near Zeist. There he sold genever from Schiedam, which he had delivered in consignments of ten ox heads or more. He refused to pay the impost on spirits because, as a citizen of Holland, he would have nothing to do with Utrecht laws. Together with his companion Kroon, he literally fought the officials on duty, sometimes with the help of soldiers from the camp. In the process, a certain Hendrik de Glas was killed. Streur was sentenced to death and executed the same day.

Carel Streur Jr., 30 jaar, geboren en wonende te Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren als ‘marketenter’, verkoper van sterke drank via een tent, opgehouden in het Kamp bij Zeist. Daar verkocht hij genever uit Schiedam die hij in zendingen van tien oxhoofden of meer liet bezorgen. Hij weigerde de impost op sterke drank te betalen omdat hij als burger van Holland niets met de Utrechtse wetten te maken zou hebben. Samen met zijn compagnon Kroon bevocht hij letterlijk de dienstdoende ambtenaren, soms met hulp van militairen uit het kamp. Daarbij werd een zekere Hendrik de Glas vermoord. Over Streur werd de doodstraf uitgesproken en dezelfde dag voltrokken.

Incl. BTW  76,30

Excl. BTW  70,00

Artikelnummer: 54173 Categorieën: ,

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made