Guilhou, E.

University of Amsterdam, 1933, French | L’abbé Prévost en Hollande (avec des documents nouveaux). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Fransche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 27 November 1933. Groningen etc.: Wolters, 1933.

 27,25 ( 25,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: 15765 Categories: ,
Product type: Books